Skip to content

STANTER je stabilná stavebná spoločnosť so sídlom v Nitre.

Dôveryhodnosť, profesionalita a stabilita sú našimi základnými hodnotami, ktoré uplatňujeme v našej spoločnosti a taktiež  pri práci s našimi partnermi.

Dlhoročné skúsenosti, tím skúsených špecialistov a silné kapitálové zázemie nám umožňujú realizovať stavby najefektívnejším spôsobom
a v najvyššej kvalite. 

Naša spoločnosť pôsobí na domácom aj zahraničnom trhu, kde sme zrealizovali a realizujeme množstvo úspešných projektov.

Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná dodávka prác v segmentoch inžinierskeho, pozemného a vodohospodárskeho staviteľstva.

Vodohospodárske diela a ekologické stavby
 • komplexná dodávka čistiarní odpadových vôd, úpravní vody, vodojemov
 • výstavba kanalizačných sietí a vodovodov všetkých priemerov
 • výstavba vodných diel
 • regulácie tokov a riek
 • budovanie diel protipovodňovej ochrany
Pozemné stavby
 • komplexné dodávky priemyselných, bytových a občianskych stavieb a ich zmien
 • nosné skelety všetkých druhov stavieb z liateho betónu, prefabrikátov aj ocele
 • zakladanie
 • rekonštrukcie a zatepľovanie objektov pozemného staviteľstv
Priemyselné stavby
 • priemyselné komplexy
 • infraštruktúra priemyselných areálov
 • výstavba výrobných hál
 • skladové priestory a logistické centrá
 • železobetónové skelety
Mosty
 • komplexná výstavba a rekonštrukcia mostov